OnderwijsNetwerk


Netwerk

 

 

Officiële instanties

College voor Toetsen en Examens

Examenblad

Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling

De kerndoelen, van SLO

 

Om op de hoogte te blijven

Aardrijkskunde Community

Centrum voor Educatieve Geografie

Tijdschrift Geografie

Natuur, leven en technologie

Om met vakgenoten te spreken en uit te wisselen

Community Aardrijkskunde van Digischool

Klascement

 

Leraar 24

Engelstalige GIS-community

 

Goede bronnen en lesmateriaal

EduGIS

Watereducatie

De geobronnen

GroenGelinkt

AK-tueel

Het Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS in de klas

GIS over buurten

Planeet Aarde

De Bosatlas

Snel en gemakkelijk bevolkingspiramiden maken

Kennislink

Het Nationaal Archief

Watereducatie

Topografie in de Klas

Topo VMBO

Geosites

Geologie van Nederland

Klimaatgrafieken van heel veel plekken op aarde

RIVM Zorgatlas

Earthshots: satellite images of environmental change

Onderwijspagina van de U.S. Geological Survey

De wereld ontdekken met aardrijkskunde

Centrum voor mondiale Ontwikkeling

COS Nederland

Leren denken met aardrijkskunde

Normaal Amsterdams Peil

 

Voor de promotie van aardrijkskunde

De Geo-cube, een Europees project

Aarde.Nu

GoGeo

 

Activiteiten KNAG

Geografie

GeoWeek

International Geo-Olympiad

Rekenen met aardrijkskunde

Over de expedities van het KNAG, met lesmateriaal

 

Opleidingen met geo in het hoger onderwijs

Lerarenopleidingen (tweedegraads/Bachelor):

Chr. Hogeschool Windesheim, Zwolle, lerarenopleiding

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding

Hogeschool INHolland, locatie Amsterdam, lerarenopleiding

Hogeschool Utrecht, lerarenopleiding

Hogeschool Rotterdam, lerarenopleiding

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, lerarenopleiding

Fontys Hogeschool, Tilburg, lerarenopleiding

Fontyshogeschool, Sittard, lerarenopleiding

Hogeschool Arnhem Nijmegen, lerarenopleiding

 
Lerarenopleidingen (eerstegraads/Master):

Fontys Hogeschool, Tilburg, lerarenopleiding

Hogeschool Utrecht, lerarenopleiding

Universiteit van Amsterdam, Interfacultaire Lerarenopleidingen

Rijksuniversiteit Groningen, lerarenopleiding

Universiteit Utrecht, Centrum voor onderwijs en leren

Vrije Universiteit, Amsterdam, Onderwijscentrum

Radboud Universiteit Nijmegen


HBO-opleidingen:

Haagse Hogeschool, Climate & Management

Hogeschool HAS Den Bosch, Geo Media & Design

Hogeschool HAS Den Bosch, milieukunde

Hogeschool Saxion, milieukunde

Hogeschool Saxion, ruimtelijke ordening en planning

Hogeschool Utrecht, geodesie & informatica

Hogeschool Utrecht, milieukunde

Hogeschool Utrecht, ruimtelijke ordening en planologie

Hogeschool Van Hall Larenstein

NHTV, ruimtelijke ordening en planologie


Universitaire opleidingen:

Radboud Universiteit Nijmegen, sociale geografie

Rijksuniversiteit Groningen, sociale geografie

Universiteit Leiden, milieuwetenschappen

Universiteit Twente, itc

Universiteit Utrecht, fysische geografie/aardwetenschappen

Universiteit Utrecht, milieuwetenschappen

Universiteit Utrecht, sociale geografie en planologie

Universiteit van Amsterdam, aardwetenschappen

Universiteit van Amsterdam, future planet studies

Universiteit van Amsterdam, sociale geografie

Vrije Universiteit, aarde en economie

Vrije Universiteit, aardwetenschappen

Wageningen Universiteit, bodem water en atmosfeer

Wageningen Universiteit, internationaal land- en waterbeheer

Wageningen Universiteit, internationale ontwikkelingsstudies

Wageningen Universiteit, milieuwetenschappen

 

Verwante verenigingen

Aardrijkskunde Olympiade Nederland

International Geography Olympiad

Platform VVVO

Atlantische Commissie

Veldwerk Nederland

Vereniging voor waterstaat en landinrichting

Eurogeo

Geographical Association

Royal Geographic Society

Vereniging Leraars Aardrijkskunde

Institute of Australian Geographers

Société de Géographie

The Royal Canadian Geographical Society

Russian Geographical Society

Association of American Geographers